Liên hệ với Katori Shinto ryu Shobukan Vietnam

Điện thoại:0909 794 624 (TP Hồ Chí Minh)

E-mail: shobukan@shobukanvietnam.com

Khi bạn gửi một tin nhắn bằng hộp thoại bên dưới, bạn sẽ nhận được một email bao gồm tất cả các thông tin cơ bản. Sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng điện thoại nếu bạn để lại số và sẽ sắp xếp một buổi tập thử cho bạn. Cảm ơn rất nhiều.

    Tên*

    Email *

    Điện thoại *

    Nội dung *

    * Thông tin cần thiết