Sự Kiện Katori Shinto ryu của Võ Đường Shinbukan, shibu và các sự kiện văn hoá

Để xem thông tin mới nhất xin xem tại trang chính thức của Katori Shinto Ryu.

Vui lòng theo đường dẫn đến trang thông tin chính thức của Katori Shinto ryu để xem thêm về các sự kiện sắp diễn ra trong và ngoài Nhật Bản. Bao gồm các hội thảo, các buổi biểu diễn hay các lễ hội văn hoá.

Sự Kiện Katori Shinto ryu võ đường shobukan việt nam  

Sự Kiện Katori Shinto ryu

Hội Thảo với Kyoso Shigetoshi sensei tại ArgentinaHội Thảo với Kyoso Shigetoshi sensei tại Argentina

10 – 13 tháng 9 2015

Hội Thảo với Otake Nobutoshi sensei tại IstanbulHội Thảo với Otake Nobutoshi sensei tại Istanbul

4 – 6 tháng 9 2015