Trong Koryu không có khái niệm “đường tắt” – Hội Thảo 2018

Trong Koryu không có khái niệm “đường tắt” – Hội Thảo 2018

Trong Koryu* không có khái niệm “đường tắt” *Koryū là một thuật ngữ chung cho các trường phái võ thuật Nhật Bản trước thời kỳ Minh Trị Duy tân (1868). “Không có bất kì con đường tắt nào được áp dụng trong truyền thống luyện tập của Koryu” người chịu trách nhiệm …

Hội thảo Kiếm thuật Việt Nam cùng Võ sư Otake 2016

Hội thảo Kiếm thuật Việt Nam cùng Võ sư Otake 2016

Hội thảo Kiếm thuật Việt Nam cùng Võ sư Otake 2016 Trong thời gian diễn ra hội thảo 2016 cùng thầy Otake, chúng tôi rất vui khi có sự tham dự của Akiyama san, một trong những môn sinh lâu năm nhất của thầy Otake Risuke. Cùng vời thầy Otake Nobutoshi, Akiyama san đã luyện […]

Luyện võ đạo cùng võ sư Pascal Krieger tại Hội thảo Kiếm thuật Shobukan lần thứ IX 2016

Luyện võ đạo cùng võ sư Pascal Krieger tại Hội thảo Kiếm thuật Shobukan lần thứ IX 2016

Luyện võ đạo tại một đạo đường Lớp võ đạo Nhật Bản tổ chức tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2016. Võ sư Krieger dành 3 tiếng mỗi ngày liên tục trong vòng một tuần tham gia luyện tập tại võ đường Shobukan của chúng tôi. Trong mỗi buổi học, võ sư Krieger tập […]

Hội thảo võ cổ truyền Nhật Bản lần VI tại võ đường Shobukan với Yamada Hironobu sensei 2015

Hội thảo võ cổ truyền Nhật Bản lần VI tại võ đường Shobukan với Yamada Hironobu sensei 2015

Đây là lần thứ 3 Yamada Hironobu sensei đến Việt Nam để hướng dẫn cho môn sinh Katori Việt Nam về kenjutsu, bojutsu và naginatajutsu. Đây là cũng là lần thứ 6 một hội thảo về kiếm thuật cổ truyền Nhật Bản được tổ chức ở Việt Nam.