Thành Trì Gỗ Của Samurai

Thành Trì Gỗ Của Samurai

Môn phái Tenshin Shoden Katori Shinto ryu giảng dạy các môn võ thuật như kenjutsu, iaijutsu, bojutsu v.v... Ngoài ra, giáo trình của môn phái có nhiều kiến thức khoa học về chikujojutsu (củng cố pháo đài và trận địa) và nhiều môn học khác.