Đọc Tiếp

Võ Đường Shobukan giảng dạy Kiếm thuật Katori Kenjutsu, môn võ thuật truyền thống Nhật Bản, bao gồm kiếm, gậy, đại đao, kiếm ngắn, song kiếm, thương, chiến đấu tay không, ném phi tiêu và nhẫn thuật.

Đọc Tiếp

Tham Gia Tập Thử

Điện thoại *(cần thiết)

Email *(cần thiết)

Tin nhắn (không cần thiết)

Địa Điểm và Lịch Tập

Locations and Schedules