Chỉ có môn sinh Võ đường Shobukan Việt Nam được phép truy cập

Gửi các môn sinh,

Việc bạn có thể xem được những dòng này nghĩa là bạn đã nhận được quyền truy cập vào phần đặc biệt của trang web. Otake Risuke shihan đã yêu cầu các thông tin tại đây không được chia sẻ cho công chúng. Thông tin này bao gồm phim ảnh truyền thông, bài viết và hình ảnh. Các thông tin giúp các bạn tìm hiểu sâu rộng hơn về môn võ truyền thống. Mong các bạn thích thú và tìm thấy những lợi ích từ những tài liệu này.

Shidosha Việt Nam

Quy tắc

Không được chia sẻ hay sao chép bất kỳ điều gì từ trang này kể cả mật khẩu cho bất kỳ ai kể cả người trong võ đường và gia đình.

Phần này được khoá bằng mật khẩu và mật khẩu sẽ được thay đổi hàng tháng. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới khi đến tập tại võ đường.

Đọc Tiếp

Bài Viết Hạn Chế

Bài viết chỉ dành cho môn sinh võ đường Shobukan

Đọc Tiếp
Đọc Tiếp

Video Hạn Chế

Video chỉ dành cho môn sinh võ đường Shobukan

Đọc Tiếp