Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013

Kiếm Thuật Võ Đường Shobukan và Yamada Sensei tổ chức Hội thảo Kiếm thuật lần II tại thành phố Hồ Chí Minh

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Yamada sensei đứng trước võ đường Shobukan Việt Nam

Yamada Hironobu sensei là một trong những môn sinh cao cấp nhất tại võ đường Shinbukan. Thầy đạt trình độ Menkyo Kyoshi. Yamada sensei xuất hiện trong các phim tài liệu của BBC ‘The Way of the Warrior’. Bạn sẽ nhận ra thầy rất dễ dàng vì thầy là người duy nhất mặc áo gi trắng trong phim tài liệu. Trong đợt hội thảo kiếm thuật lần II, thầy đến thăm chúng tôi từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6. Cùng đi với thầy là Yoshiko san và Keiko san, hai môn sinh cấp cao của thầy. Trong chuyến thăm, thầy đứng ra tổ chức một số hội thảo mở. Trong thời gian này, thầy giới thiệu sâu hơn về môn phái cho các võ sinh Việt Nam. Sensei đã nói chuyện với những người tham gia từ các võ đường võ thuật khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh về môn võ truyền thống, các giá trị và lịch sử của nó.

Sau khi các buổi tập mở kết thúc, Yamada Hironobu sensei tập trung vào các môn sinh Shobukan. Thầy kiểm tra tất cả các môn sinh rất kỹ. Cuối đợt hội thảo võ đường Shobukan và các khách mời Nhật Bản tham gia một bữa tiệc chia tay. Cảm ơn rất nhiều Yamada Hironobu sensei.

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Tham dự cùng chúng tôi tại hội thảo có Yoshiko san và Keiko san, hai môn sinh cao cấp nhằm hỗ trợ Yamada sensei

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Yamada sensei quan sát rất kỹ lưỡng

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Yamada sensei rất kiên nhẫn sửa sai cho chúng tôi

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Yamada senseivà hai môn sinh lâu đời nhất của võ đường Shobukan

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Dậy thật sớm để tiếp tục luyện tập dưới sự quan sát của Yamada sensei

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Luyện tập kiếm thuật tại nhiều nơi ở TPHCM

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Dù đã khuya nhưng sensei vẫn đưa ra lựa chọn: “mọi người muốn nghỉ hay tập thêm 1 tiếng nữa?”

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Môn sinh Shobukan chuẩn bị bữa tối cho tiệc chia tay

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Yamada sensei, Yoshiko san và Keiko san cùng với Shidosha Việt Nam

Kiếm Thuật | Hội Thảo Lần II Cùng Yamada Hironobu Sensei 2013 kenjutsu

Không hội thảo nào là trọn vẹn nếu không có tiệc chia tay tại võ đường