Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Cùng Yamada Hironobu Sensei 2014

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Cùng Yamada Hironobu Sensei 2014

Hội Thảo Kiếm Thuật Lần IV Võ Đường Shobukan cùng Yamada Hironobu Sensei 2014

Đây là lần thứ hai Yamada Hironobu sensei đến thăm Việt Nam để giảng dạy kiếm thuật. Đây là Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Shinto ryu kiếm thuật lần thứ IV tại võ đường Shobukan. Yamada sensei đã dành thời gian quan sát từng môn sinh một. Sensei đã sửa sai cho tất cả chúng tôi. Thầy nhấn mạnh rất nhiều về sự cần thiết của căn bản chuẩn xác trong việc luyện võ. Lần này đến Việt Nam Yamada sensei chủ yếu tập trung đến các môn sinh mới. Thầy giải thích ý nghĩa và mục đích của từng động tác theo cách để mọi người có thể dễ dàng sửa sai hay học bài kata mới.

Sau vài ngày giảng dạy các môn sinh võ đường Shobukan, sensei tham gia một buổi tập mở cửa cho mọi người. Trong buổi tập này, sensei giải thích cho các khách mời về lịch sử của Tenshin Shoden Katori Shinto ryu. Tất cả khách mời đã từng tập các môn võ thuật khác nhau như aikido, kendo, judo, karate và võ cổ truyền Việt Nam. Bằng cách kết nối với các võ đường khác tại thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng võ thuật Nhật Bản tại Việt Nam sẽ có thể dễ dàng tổ chức các sự kiện trong tương lai.

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Yamada sensei bên ngoài võ đường

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Yamada sensei giải thích “đúng thời điểm quan trọng hơn tốc độ”

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Yamada sensei giải thích chi tiết một bài kata

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Yamada sensei giới thiệu Tenshin Shoden Katori Shinto ryu đến các môn sinh từ các võ đường khác nhau

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Yamada sensei chia sẻ ý kiến về các môn sinh võ đường Shobukan Việt Nam với shidosha Việt Nam

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Võ đường Shobukan Việt Nam luyện tập với áo giáp

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Võ đường Shobukan Việt Nam luyện tập với áo giáp và các môn sinh phải biết cách mặc từng bộ phận của áo giáp

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Mặc dù cái nóng lên đến 40 độ, sensei vẫn rất nhẫn nại

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Trà đá Việt Nam

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Ghi chú trong khi Yamada sensei quan sát các môn sinh luyện tập

Hội Thảo Võ Thuật Nhật Bản Katori Lần IV Yamada Hironobu Sensei Shobukan Việt Nam 2014

Cảm ơn rất nhiều, sensei