Trong Koryu không có khái niệm “đường tắt” – Hội Thảo 2018

Trong Koryu không có khái niệm “đường tắt” – Hội Thảo 2018

Trong Koryu* không có khái niệm “đường tắt” *Koryū là một thuật ngữ chung cho các trường phái võ thuật Nhật Bản trước thời kỳ Minh Trị Duy tân (1868). “Không có bất kì con đường tắt nào được áp dụng trong truyền thống luyện tập của Koryu” người chịu trách nhiệm …

Hội thảo võ cổ truyền Nhật Bản lần VI tại võ đường Shobukan với Yamada Hironobu sensei 2015

Hội thảo võ cổ truyền Nhật Bản lần VI tại võ đường Shobukan với Yamada Hironobu sensei 2015

Đây là lần thứ 3 Yamada Hironobu sensei đến Việt Nam để hướng dẫn cho môn sinh Katori Việt Nam về kenjutsu, bojutsu và naginatajutsu. Đây là cũng là lần thứ 6 một hội thảo về kiếm thuật cổ truyền Nhật Bản được tổ chức ở Việt Nam.