Luyện Tập Kiếm Thuật Katori Ngày Đầu Tiên Của Năm Mới

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori Ngày Đầu Tiên Của Năm Mới

Luyện tập vào ngày đầu năm không chỉ về việc luyện tập kiếm thuật Katori.

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori  võ đường Shobukan Việt Nam

Thử thách 2015 makiuki vào buổi tập đầu năm

Cứ mỗi đầu năm Shobukan Việt Nam tổ chức một buổi tập kiếm thuật Katori đầu năm. Mục đích chính của một ngày như vậy biểu trưng cho việc gột sạch võ đường và các môn sinh cũng như nhằm đề ra mục tiêu cho năm mới. Thông thường võ đường đóng cửa khoảng một tuần và hầu hết các môn sinh rất háo hức bắt đầu luyện tập lại và gặp mặt bạn bè.

Trong buổi tập này chúng tôi thực hiện số lượng những cú chém bằng với số năm: 2015 cú chém cho năm 2015. Chúng tôi chuẩn bị các kiếm gỗ, một cây cho mỗi 100 năm. Từng môn sinh sẽ đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Nhật trong lúc mọi người thực hiện những cú chém. Khi một môn sinh đếm đủ 100 sẽ hạ một kiếm gỗ xuống. Thông thường sau khoảng 45 phút chúng tôi sẽ vượt chỉ tiêu con số của năm (ví dụ 2015) thêm một nghìn chém hoặc hơn. Lý do của việc này là có một số tiêu chí chúng tôi cần đạt được khi chém. Các cú chém phải chuẩn xác, rộng, và có kiểm soát. Nếu một ai đó cẩu thả chúng tôi sẽ trừ đi 100 cú chém. Nếu ai đó quên rằng đến lượt mình hoặc đếm nhầm, chuyện tương tự cũng xảy ra: trừ đi 100 cú chém.

Cuối cùng chúng tôi cũng đạt được mục tiêu chính thức và đặc biệt các môn sinh trẻ đã được lưu ý trước đã có những trải nghiệm phong phú khi hoàn thành mục tiêu. Sau phần thể lực các môn sinh võ đường tụ họp lại uống rượu sake để mừng tổ sư, các shihan và sensei. Chúng tôi tưởng nhớ và thảo luận về lịch sử của môn võ truyền thống và rất biết ơn những người đã đi trước mở đường. Chúng tôi cũng cảm ơn Donn. Draeger vì vai trò của ông đối với Katori Shinto ryu. Sau chuyện quá khứ chúng tôi tập trung vào chuyện hiện tại và thảo luận về mục tiêu của võ đường cho những năm, những tháng ngày sắp tới: “Luyện tập căn bản nhiều hơn, chú trọng chất lượng hơn số lượng cả trong việc luyện tập lẫn về các môn sinh mới. Không tập trung tìm thêm môn sinh mới, mà thay vào đó tập trung vào việc củng cố các môn sinh hiện tại.”

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori  võ đường Shobukan Việt Nam

Các môn sinh tụ họp tại võ đường Shobukan cho buổi tập đầu năm

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori  võ đường Shobukan Việt Nam

Tất cả môn sinh thảo luận về quá khứ và mục tiêu cho năm mới

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori  võ đường Shobukan Việt Nam
Luyện Tập Kiếm Thuật Katori võ đường Shobukan Việt Nam

Chỉ một lúc sau tất cả đã sẵn sàng ăn mừng!

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori võ đường Shobukan Việt Nam

Sake để ăn mừng hoàn thành thử thách đầu năm!

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori võ đường Shobukan Việt Nam

Kampai!

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori võ đường Shobukan Việt Nam

Buổi tiệc nhỏ với bánh su, kẹo và cốm

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori võ đường Shobukan Việt Nam

Sau 2015+ makiuchi và buổi tiệc nhỏ, chúng vẫn còn thời gian để luyện kiếm thuật đầu năm

Luyện Tập Kiếm Thuật Katori võ đường Shobukan Việt Nam

Chúng tôi luyện tập đến giây phút cuối cùng của ngày đầu năm mới