Kiếm Thuật Katori Võ Đường Shobukan Việt Nam Trên Truyền Hình Quốc Gia

Kiếm Thuật Katori Võ Đường Shobukan Việt Nam Trên Truyền Hình Quốc Gia

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia

Kiếm thuật Katori không chia sẻ đường dẫn các chương trình này. Điều này thể theo quyết định gần đây của Otake Risuke shihan. Video có thể hiện kỹ thuật của môn phái chúng tôi sẽ được chia sẻ ít nhất có thể. Thay vào đó chúng tôi sẽ cung cấp một vài ảnh chụp màn hình. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Năm 2012 kiếm thuật Katori võ đường Shobukan được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Suốt năm này võ đường chúng tôi nhận được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông. Chúng tôi đã cố gắng thận trọng trong việc chấp nhận các chương trình. Chúng tôi cũng đã từ chối một vài chương trình, và quyết định chỉ chấp nhận những chương trình tập trung về văn hoá và thể thao. Khi làm việc với giới truyền thông, chúng tôi cung cấp nhiều thông tin nhất có thể. Điều này bao gồm truyền thống võ học nói chung và về Kiếm thuật Katori Việt Nam nói riêng.

Hầu hết các chương trình đều kết hợp chặt chẽ với mong muốn của chúng tôi. Họ phải bao gồm các thông tin về lịch sử phong phú và tổ sư của môn phái. Chúng tôi cũng nhấn mạnh chúng tôi không hề luyện tập bạo lực, mà chỉ cố gắng bảo tồn một môn võ truyền thống thông qua việc luyện tập. Trong các chương trình chúng tôi nói về lịch sử môn phái, cách giảng dạy, các giá trị đạo đức và hệ thống binh khí.

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia

Katori Shinto Ryu trên trang web Sở Ngoại Vụ tỉnh Bắc Giang

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Võ đường Shobukan trên VTV9 trong chương trình ‘7 ngày thể thao’

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia

Võ đường Shobukan trên HTV chương trình ‘Công dân khoẻ’

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Võ đường Shobukan trên VTV4 chương trình ‘Expat Living’

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Võ đường Shobukan trên HTV9 chương trình ‘Nhịp sống thể thao”

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Võ đường Shobukan trong chương trình ‘Sống Trẻ’

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Võ đường Shobukan trên HTV9 chương trình ‘Thể thao ngày mới Công dân khoẻ’

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Võ đường Shobukan trên VTV4 chương trình ‘Culture Watch’

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Katori Viiệt Nam trên chương trình truyền hình trong buổi biểu diễn nhân kỷ niệm 40 năm Hữu Nghị Việt – Nhật

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Phim ngắn Katori Việt Nam 2013

Kiếm thuật Katori Việt Nam trên Truyền hình Quốc gia Kenjutsu Katori Vietnam

Phim ngắn Katori Việt Nam cùng Otake Nobutoshi sensei 2014

Kenjutsu Vietnam